نویسنده = ���������� ��������������
مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 7-22

غلامرضا نوری؛ ناهید احسان زاده