نویسنده = سپیده حبیبی کوتنائی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 51-65

محمد رضا زند مقدم؛ سپیده حبیبی کوتنائی