گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - مقالات آماده انتشار