تعداد مقالات: 9

1. مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 7-22

غلامرضا نوری؛ ناهید احسان زاده


2. ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 23-35

حسین حاتمی نژاد؛ تقی کریمیان؛ مهدی حاجیلو؛ مجید رحمانی سریاست


4. نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 51-65

محمد رضا زند مقدم؛ سپیده حبیبی کوتنائی


8. فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 113-126

شوکت مقیمی؛ فرهاد حمزه؛ فرزانه زاهدی درخانه


9. بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 127-139

حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ پریسا پارسایی رئوف