مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 7-22

غلامرضا نوری؛ ناهید احسان زاده


ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 23-35

حسین حاتمی نژاد؛ تقی کریمیان؛ مهدی حاجیلو؛ مجید رحمانی سریاست


نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 51-65

محمد رضا زند مقدم؛ سپیده حبیبی کوتنائی


فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 113-126

شوکت مقیمی؛ فرهاد حمزه؛ فرزانه زاهدی درخانه


بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 127-139

حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ پریسا پارسایی رئوف