تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی؛ برنامه ریزی و توسعه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی( بازاریابی ) موسسه آموزش عالی قشم

چکیده

امروزه به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده ی گردشگری برجای میگذارد توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف گردیده است. پیچیدگی و تراکم موجود در زندگی های شهری، عده زیادی از مردم را متوجه طبیعت روستاها  نموده و در این میان روستاهایی که دارای توان های با ارزش تری باشند، بیشتر مورد توجه قرار میگیرند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی نقاط مثبت و منفی گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان مازندان با استفاده از مدل SWOT می باشد.روستاهای هدف گردشگری استان مازندران که بر اساس الویت های خاص انتخاب شده اند، دارای جاذبه ها و توانمندی های قابل توجهی می باشند که می توانند در جذب گردشگران نقش بسیار داشته باشند.این روستاها بخاطر موقعیت جغرافیایی ویژه دارای جاذبه های منحصر بفرد دریا ، جنگل و کوه در کنار یکدیگر از قابلیت ها ، توانها و پتانسیل های گردشگری بالایی در سطوح منطقه ای ، ملی و بین المللی برخوردار ند. روش تحقیق در این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی و تهیه و تکمیل پرسشنامه توسط مدیران و متخصصین محلی واقع در پانزده روستای هدف می باشد.پس از بررسی داده ها و اطلاعات جمع اوری شده، مجموعه یافته ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بندی شد. و با استفاده از ماتریس های ( internal factor evaluation)ife و efe(external factor evaluation) به هریک از داده ها وزنی بین صفر و یک(بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم)اختصاص داده شده،سپس جمع امتیازات محاسبه گردید. و در پایان جهت توسعه گردشگری روستاهای مورد مطاالعه استراتژی مورد نظر تدوین شد. یافته ها بیانگر آن است که استراتژی مورد نیاز برای توسعه ی گردشگری با تاکید بر مباحث آینده نگری استراتژی تهاجمی می باشند. مقاله حاضر از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان«سطح بندی روستاهای هدف گردشگری استان مازندران» استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject

نویسندگان [English]

  • Somaeih Afshar 1
  • maryam Afshar 2
1
2