نمایه نویسندگان

ا

 • احسان زاده، ناهید مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • استعلاجی، علیرضا بررسی نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 97-112]
 • افشار، سمیه تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 67-79]
 • افشار، مریم تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 67-79]

پ

 • پارسایی رئوف، پریسا بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • حاجیلو، مهدی ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • حبیبی کوتنائی، سپیده نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 51-65]
 • حمزه، فرهاد فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]

د

 • دهقان، مصطفی مکان یابی دهکده گردشگری ساحلی با استفاده ازتلفیق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]

ر

 • رحمانی سریاست، مجید ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • رحیمی مقدم، جواد ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]
 • رنجبر، مریم بررسی نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 97-112]

ز

 • زاهدی درخانه، فرزانه فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]
 • زند مقدم، محمد رضا نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 51-65]

ق

 • قاسم پور، حامد ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]

ک

 • کریمیان، تقی ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]

م

 • مجتبی زاده خانقاهی، حسین بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • مقیمی، شوکت فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]

ن

 • نوحه گر، احمد مکان یابی دهکده گردشگری ساحلی با استفاده ازتلفیق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]
 • نوری، غلامرضا مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • نوری نژاد، حامد ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]