گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - پرسش‌های متداول